Tips till dig som söker jobb!

Uppdatera ditt CV kontinuerligt

När du söker ett specifikt jobb bör du se över ditt CV en extra gång och komplettera det med nya erfarenheter och kunskaper du förvärvat.

Var kortfattad och kärnfull i din ansökan

Den som ska ta del av din ansökan har troligen begränsat med tid. För att personen snabbt skall förstå vem du är ska din ansökan vara kortfattad, kärnfull, konkret och lättförståelig.

Inkludera det relevanta

Ta med de erfarenheter och kunskaper som är relevanta för just den tjänst ansökan avser.

Var specifik

Specificera vilka områden du främst har kompetens inom. Är du exempelvis koncernredovisare se då till att ange vilka koncernredovisningssystem, redovisningsregler och industrier du har erfarenhet ifrån.

Var beredd med referenser

Referenstagningen är ett av de viktigaste momenten vid en urvalsprocess. Ha alltid flera referenser tillgängliga då processen ofta kan gå snabbt.

Kom påläst till intervjun

En arbetsgivare uppskattar alltid när man förstår och är intresserad av bolagets verksamhet. Ställ gärna frågor som förmedlar förståelse och intresse.

Vill ni höra mer om vårt arbetssätt?
Lämna era uppgifter så ringer vi upp dig!

Namn

Företag

Telefonnummer