• Risk & Compliance

    De senaste årens ökade krav på regelefterlevnad och riskkontroll har medfört att styrning och uppföljning inom Compliance och Risk är alltmer viktigt. Då de dagliga rutinerna och processerna är affärskritiska inom detta område kan misstag leda till såväl myndighetsingripande som "reputation risk". Vid bristande kontinuitet är det således av yttersta vikt att organisationen omgående införskaffar ny erforderlig kompetens.

Exempel på positioner vi tillsätter inom Risk & Compliance:

  • Chief Risk Officers
  • Risk Managers
  • Risk Controllers
  • Risk Analysts
  • Chief Compliance Officers
  • Compliance Officers
  • Legal & Compliance Officers