Är ni i behov av en konsult inom Interim Management?

Behöver ni en specialist, chef eller hjälp med ett förändringsprojekt guidar vi er till den bästa lösningen. Vi vet under vilken tidspress ni kan befinna er när en nyckelperson saknas eller när ett förändringsprojekt ska genomföras. Genom vårt nätverk av konsulter inom Interim Management, kraftfulla searchverktyg och vår tillgänglighet kan vi förse er med den mest lämpade konsulten.

Vanliga situationer då behov uppstår:

  • Förändringsprojekt
  • Under rekryteringsprocesser
  • Föräldrarvikariat
  • Arbetstoppar
  • Årsbokslut

Processbeskrivning

För att kunna guida er till den mest lämpade konsulten krävs ett strukturerat förarbete, vilket vi gör i nära samråd med er. Under ett första möte diskuterar vi det projekt eller arbete som ska utföras, samt vilka övriga krav er organisation ställer på konsulten. Utifrån denna information görs sedan ett urval som utvärderas tillsammans med er. Därefter följer personliga möten med konsulten för att underlätta ert beslut. Ring Fredrik Newstam 072 249 6821 för vidare diskussion- Fredrik har hjälpt över 100 klienter att hitta rätt konsult.

Vill ni höra mer om vårt arbetssätt?
Lämna era uppgifter så ringer vi upp dig!

Namn

Företag

Telefonnummer