• Financial Services Industry

  Stark analytisk förmåga och riskmedvetenhet är ofta ett genomgående krav för tjänsterna inom området. Här arbetar vi exempelvis med banker, försäkringsbolag, icke-finansiella företags treasury-enheter, riskkapitalbolag och fondbolag. Genom tidigare erfarenheter och djupintervjuer hos klienten kommer vi tillsammans fram till rätt kravprofil. Vår ambition är därmed att uppnå en fördjupad förståelse för hur varje klient specifikt arbetar för att kunna tillhandahålla rätt kandidat/konsult.

Exempel på positioner vi tillsätter inom Financial Services Industry:

 • Chief Financial Officers
 • Chief Investment Officers
 • Chief Operation Officers
 • Chief Risk Officers
 • Treasurer/Cash Managers
 • Allokeringsstrateger
 • Ränte-, valuta- och aktie-handlare/mäklare
 • Private Bankers/Wealth Managers
 • Finansmatematiker
 • Portföljförvaltare
 • Controllers
 • Accountants