• Finance & Business Control

    För att ni ska kunna växa och lyfta er organisation är analytisk och strategisk kompetens ovärderlig. Att rekrytera någon som inte bara förstår verksamheten idag utan även vet vad som behövs framgent är nyckeln till tillväxt. Personer med denna kompetens är få men vi vet hur vi finner dem.


Exempel på positioner vi tillsätter inom Finance & Business Control:

  • Chief Financial Officers
  • Ekonomichefer
  • Financial Controllers
  • Financial Planning & Analysts
  • Tax Managers
  • Group Controllers
  • Business Controllers
  • Business Analysts