COME JOIN US. TOWARDS NEW HEIGHTS.

Rekrytering är inte raketforskning, men för den som inte vet hur man ska gå tillväga kan det kännas omöjligt. Vi på Gazella har ett beprövat arbetssätt som mottagits väl hos konsulter, kandidater och kunder. Nu vill vi bli fler och söker dig som vill följa med det snabbast växande rekryteringsbolaget på vår resa mot nya höjder!

STARK UTVECKLING

Med en specialisering inom ekonomi och finans har Gazella hjälpt hundratals kunder att hitta kompetenta ekonomer sedan vår start 2014. Vi har arbetat hårt för att genomföra rekryteringar och konsultplaceringar snabbt och träffsäkert. Våra tjänster har tagits emot väl, vilket både möjliggjort och krävt en kraftfull expansion. Gazella har vuxit till över 20 interna medarbetare och har idag över 80 konsulter på uppdrag hos våra kunder.

Vi har flyttat tre gånger på tre år och sedan början av 2017 sitter vi i det nya kontorshuset GT30. Här på Grev Turegatan har vi ett stort kontor där vi trivs mycket bra och som möjliggör vår fortsatta expansion. Nu söker vi fler rekryteringskonsulter till vårt engagerade lag.

STÖRRE TEAM

Idag har vi tio rekryteringskonsulter som arbetar med att söka fram, träffa samt bedöma konsulter och kandidater. Vi söker nu ytterligare sex medarbetare till både juniora och seniora tjänster för att kunna möta våra kunders efterfrågan.

Under det senaste året har vi satsat på att utveckla, effektivisera och konsolidera våra interna processer för att möjliggöra en fortsatt tillväxt. Projektet har letts av våra seniora specialister som har lång erfarenhet av processförbättringsarbete från liknande projekt på banker och i olika ekonomi-/finansfunktioner. Detta försäkrar att vi bibehåller samma höga kvalitet i vårt arbete när vi fortsätter att växa.

Vi är verksamma i en bransch med hård konkurrens och med ett starkare team, bättre systemstöd samt mer effektiva och kvalitetssäkrade processer kommer vi att kunna utmärka oss även i framtiden. Läs mer om och ansök till de specifika tjänsterna via dessa länkar:

NYA HÖJDER

Under sommaren har vi utökat vår verksamhet inom Interim Management ytterligare och har dessutom värvat nya medarbetare med spetskompetens inom området. Allt fler klienter och kandidater ser fördelarna med den flexibla konsultverksamheten. Vi kommer därför nu i ännu större utsträckning åta oss specifika uppdrag med varierande tidshorisont för att fortsätta hjälpa våra klientbolag vid interima cheftjänster, förändringsarbeten och implementeringar.

Detta ihop med satsningar inom IT och marknadsföring gör att vi har en spännande höst att vänta. Vi är övertygade om att alla dessa satsningar kommer att ta bolaget till nya höjder. Gazella är i rörelse och vi har inga planer på att sakta ner.

För att inte missa något,
följ Gazellas resa på Linkedin!