Gazella expanderar

Vi blir större

Ända sedan Gazellas start 2014 har vi som specialiserad aktör hjälpt kunder att hitta kompetenta ekonomer och jurister inom områdena ekonomi och finans genom både rekryteringar och konsultlösningar. Idag jobbar 75 totalt inom Gazella, varav 16 personer arbetar internt på kontoret i centrala Stockholm.

Vi har både lång erfarenhet från rekryteringsbranschen och operationell linjeerfarenhet från de områden vi rekryterar inom. Detta tillsammans med att våra anställda konsulter gör ett fantastiskt arbete resulterar i att vi varje vecka får fortsatt förtroende att hjälpa företag att hitta nya talanger till nyckelpositioner.

Idag, två år efter start, har vi byggt upp en gedigen klientbas som återkommande efterfrågar både interimslösningar och rekrytering. I och med en ökande efterfrågan satsar vi nu ytterligare resurser för att tillgodose våra klienters behov. Vi rekryterar därför sex nya medarbetare för att stärka upp och ta vårt team till nya nivåer. Detta innebär att den interna personalstyrkan under hösten kommer att växa med över 30%, en expansion som vi på Gazella är stolta över.

Ett starkare team

Vi har under det senaste året satsat på att utveckla, effektivisera och konsolidera våra interna processer för att möjliggöra denna expansion. Projektet har letts av våra seniora specialister med lång erfarenhet av processförbättringsarbete från liknande projekt på banker och i olika ekonomi-/finansfunktioner. Detta försäkrar att vi bibehåller samma höga kvalitet i vårt arbete när vi fortsätter att växa. Vi är verksamma i en bransch med hård konkurrens och med ett starkare team, bättre systemstöd och mer effektiva samt kvalitetssäkrade processer kommer vi kunna fortsätta att utmärka oss.

Den stora investeringen möjliggör ett högre tempo och en större grad specialisering bland våra medarbetare. Genom detta kan vi hålla takt med beställningarna och säkra resultaten inför framtiden. Dessutom kommer satsningar göras på vår IT- och marknadsfunktion, något som kommer att ta uttryck i början av 2017.

Vi satsar nytt

Vidare gör vi kraftansträngningar inom FinTech då vi ser en växande efterfrågan på profiler inom detta område från våra kunder. Trots Gazellas redan gedigna utbud av specialister inom FinTech, vill vi fokusera på att attrahera ännu fler experter. FinTech är en industri som växer i snabb takt och med det – behovet av kompetenta personer. Att vi redan nu kan erbjuda kandidater med kompetens inom FinTech gör att Gazella ligger steget före.

Ytterligare satsningar kommer att göras inom området Interim Management, i och med en ökad efterfrågan inom denna verksamhetsgren. Allt fler klienter och kandidater ser fördelarna med den flexibla konsultverksamheten. Vi kommer därför nu i ännu större utsträckning åta oss specifika uppdrag med varierande tidshorisont för att hjälpa våra klientbolag vid interima cheftjänster, förändringsarbeten och implementeringar.

För att inte missa något,
följ Gazellas resa på Linkedin!