• ACCOUNTING

    Komplexiteten för en viss redovisningsposition skiljer sig mycket mellan olika organisationer. Vi förstår oss på vilken typ av redovisningskompetens ni behöver då vi har stor erfarenhet av tillsättningar till företag inom olika branscher och av varierande storlek.


Exempel på positioner vi tillsätter inom Accounting:

  • Koncernredovisningschefer
  • Koncernredovisningsekonomer
  • Redovisningschefer
  • Redovisningsekonomer
  • Redovisningsassistenter
  • Internrevisorer
  • IFRS Specialister